Om Lions

Lions Club Borås startade i oktober 1955. Den drivande kraften att starta klubben var Ingvar Kempe som också valdes till klubbens första president. Som kuriosa kan nämnas att den årliga medlemsavgiften då var 60 kronor och vid invigningsfesten som hölls på Stadshotellet
var kostnaden för mat och dryck 23 kr/kuvert.

Då Lions syfte är att hjälpa har klubben under alla år arbetat med olika aktiviteter med syfte att samla in pengar för sin hjälpverksamhet. Klubben var först i Borås att anordna en loppmarknad som 1958 hölls i Stadsparken och inbringade 7.820 kronor. Loppmarknader i Stadsparken hölls sedan den 1 maj varje år fram till 1978.

I dagsläget har klubben aktiviteter i samband med höst- och julmarknaderna i Borås och deltar i nationella aktiviteter som t.ex. insamlingsaktiviteten Världens Barn.

Klubben har under sin tid samlat in drygt 8 000 000 kronor. Den större delen av de insamlade medlen har gått till lokala hjälpändamål och huvudinriktningen för klubbens hjälpverksamhet har varit och är barn, ungdomar och handikappade.

Nationellt bidrar klubben bl.a. med finansiering av tält som Räddningsverket använder vid internationella naturkatastrofer. Internationellt har klubben varit med och finansierat bildandet och driften av handikappskola i Rumänien, utbyggnad av skolor och äldreomsorg i de baltiska staterna samt skolverksamhet i Etiopien, Uganda och Kenya samt naturligtvis bidrag till Lions Clubs International Foundation.