Om Lions

Lions Club Borås startade i oktober 1955. Den drivande kraften att starta klubben var Ingvar Kempe som också valdes till klubbens första president. Som kuriosa kan nämnas att den årliga medlemsavgiften då var 60 kronor och vid invigningsfesten som hölls på Stadshotellet
var kostnaden för mat och dryck 23 kr/kuvert.

Då Lions syfte är att hjälpa har klubben under alla år arbetat med olika aktiviteter med syfte att samla in pengar för sin hjälpverksamhet. Klubben var först i Borås att anordna en loppmarknad som 1958 hölls i Stadsparken och inbringade 7.820 kronor. Loppmarknader i Stadsparken hölls sedan den 1 maj varje år fram till 1978.

I dagsläget har klubben aktiviteter i samband med höst- och julmarknaderna i Borås och deltar i nationella aktiviteter som t.ex. insamlingsaktiviteten Världens Barn.Den större delen av de insamlade medlen har gått till lokala hjälpändamål och huvudinriktningen för klubbens hjälpverksamhet har varit och är barn, ungdomar och handikappade.
I slutet av 60-talet växte klubben och medlemsantalet närmade 50 medlemmar varför man började fundera över att bilda ytterligare en klubb.

Ett antal personer som hade uppnått åldersgränsen (40 år) för medlemsskap i Round Table ville fortsätta att träffas och göra något tillsammans. Dessa var Åke Widenheim, Lars Enhörning och Carl-Otto Eiserman och ytterligare några i deras bekantskapskrets. Då LC Borås var etablerad men hade ett stort medlemsantal beslöt man att bilda ytterligares Lions Club. Under hösten kontaktade Borås Tidning den nybildade klubben med förfrågan om de hade möjlighet att ta över Lucia-arrangemanget i Borås. En tradition påbörjades som fortfarande hålls vid liv!
Den nybildade klubben chartrades 1970 och LC Borås Ullsaxen uppstod!
Ullsaxen verkar sedan till 2021 då Borås två klubbar åter går samman under namnet Lions Club Borås.

Den större delen av de insamlade medlen har gått till lokala hjälpändamål och huvudinriktningen för klubbens hjälpverksamhet har varit och är barn, ungdomar och handikappade.
Nationellt bidrar klubben bl.a. med finansiering av tält som Räddningsverket använder vid internationella naturkatastrofer. Internationellt har klubben varit med och finansierat bildandet och driften av handikappskola i Rumänien, utbyggnad av skolor och äldreomsorg i de baltiska staterna samt skolverksamhet i Etiopien, Uganda och Kenya samt naturligtvis bidrag till Lions Clubs International Foundation.