• Nu har du möjlighet att Swisha ditt stöd till oss!

  Vårt Swishnummer är 123 682 6002

Hjälpverksamhet

Lions kamp mot blindhet

Allt sedan Helen Keller 1925 utmanade Lions att bli ”De blindas riddare” så har synvård varit en av Lions huvudaktiviteter. SightFirst är Lions Clubs Internationals synvårdsprogram och det mest omfattande programmet för att förebygga blindhet världen över.

Under åren 1991-94 genomfördes en gemensam insamling bland världens Lionklubbar genom Campaign SightFirst. Resultatet av insamlingen blev 143 miljoner USD varav Sverige bidrog med 2,4 miljoner USD. Ytterligare en kampanj som avslutades 2008 gav över 200 miljoner USD.
De vanligaste orsakerna till blindhet i världen är –
A-vitaminbrist, trakom, flodblindhet och grå starr. Lions arbetar med WHO och andra organisationer i kampen mot blindhet.

Läs mer här:
http://www.lionsclubs.org/SW/our-work/sight-programs/index.php

Resultatet hittills

 • 255 miljoner USD har beviljats för 1005 synvårdsprojekt i 102 länder.
 • 7,68 miljoner gråstarroperationer har genomförts.
 • Genomfört 150 miljoner behandlingar mot flodblindhet.
 • Byggt eller byggt ut 315 ögonsjukhus/ögonkliniker
 • Uppgraderat 389 ögoncentra med utrustning.
 • Genomfört managementutbildning i 186 sjukvårdsenheter Utbildat 659 000 ögonläkare, sjuksköterskor och andra inom ögonvården. I övrigt förbättrat ögonvården för hundratals miljoner människor.

Lions Quest

Lions Quest är en aktivitet där man genom lärare och övriga vuxna försöker nå skolungdom inom området etik och livskvalitet. Detta sker genom kurser på en till två dagar som till större delen betalas av Lions.

Lions Quest introducerades i Sverige 1987 och fram till 2009 har drygt 29 000 lärare och annan skolpersonal från förskola till gymnasiet utbildats i läromedlet. Lions Quest finns i ett 70-tal länder världen över.

Läromedlet är uppbyggt kring punkterna:

 • Kommunikation
 • Samarbete
 • Konflikt och problemhantering
 • Att respektera och uppskatta sig själv och andra
 • Att stå emot negativa påtryckningar

Läromedlet visar hur man kan arbeta långsiktigt och förebyggande för att nå målet – en bättre livskvalitet.