Lions Club International

Lions Clubs International finns i 156 länder med 1,4 miljoner medlemmar i 46 000 klubbar. I Sverige är vi 12 400 medlemmar i 481 klubbar.

Rörelsen startade 1917 av Melvin Jones och har huvudkontoret i Chicago. Lions Club International är av FN kallad världens effektivaste hjälporganisation.
Detta beror troligen på två orsaker.

Lions Club International hemsida:
www.lcif.org/SW

För det första

Klubbarnas insamlade medel får inte belastas med någon form av administrativa kostnader. Samtliga insamlade medel måste oavkortat gå till hjälpverksamhet. Här skiljer sig Lions från övriga internationella hjälporganisationer. Verksamheten betalas av medlemsavgifter. Det kostar att vara medlem i Lions. Medlemsavgifterna går dels till att driva distriktets verksamhet, dels till den svenska verksamheten och dels till huvudkontoret i Chicago.

För det andra

Klubbar, organisationer och privatpersoner betalar in pengar till LCIF, Lions Clubs International Foundation, som sedan finansierar hjälpinsatser vid internationella katastrofer.
Normalt går då större delen av pengarna till lokala klubbar som bäst vet hur man skall hjälpa drabbade.

När det gäller den enskilda klubben går i allmänhet större delen av insamlade medlen till lokal hjälpverksamhet, en del kan gå till gemensamma aktiviteter inom distriktet en del till den internationella verksamheten. I vårt distrikt driver vi normalt varje år ett internationellt ungdomsläger.