Lucia

I mer än 50 år har Lions arrangerat Borås och Sjuhäradsbygdens Lucia. Ett mycket uppskattat arrangemang.

Under två veckor i december gör Lucian, hennes tärnor och pianist, mellan 125 och 150 framträdanden.

Förutom ljus och glädje som sprides, samlas pengar in till klubbens verksamhet. Dels genom betalning från företag och föreningar som bokar ett framträdande av Lucia, dels genom bössinsamling och Swish.

Det medför att vår klubb, under alla år som verksamheten har bedrivits, kunnat ge generösa bidrag, såväl nationellt som internationellt, samt till lokala behov.

Vi ser fram emot att fortsätta med denna tradition

Kristina Ödvall Olofzon/Luciaansvarig